Yarıklar
Kırınım Ağları ve Çözme gücü
Tek Yarıklı Kırılma
Açısal Çözümleme
İnsan Gözü - Teleskoplar

Öğretim Elemanı: Prof. Walter Lewin