İlerleyen Dalgalar
Duran Dalgalar
Müzik Aletleri

Öğretim Elemanı: Prof. Walter Lewin