Histerez
Elektromıknatıslar
Bohr Manyetosu
Maxwell Eşitliği
600 Nergis

Öğretim Elemanı: Prof. Walter Lewin