Konular

Yer değiştirme Akımı (Zor kavram)
Senkron Motorlar
İndüksiyon Motorları
Çok Gizli, Nasıl Çalışır?

Öğretim üyesi: Prof. Walter Lewin