Konular

B-alanında haraket eden yükler
Siklotron
Sinkrotron
Kütle spektrometresi
Sis Odası

Öğretim üyesi: Prof. Walter Lewin