Konular

Manyetik alan
Lorentz Kuvveti
Torklar
Elektrik Motorları (DC)
Osiloskop

Öğretim üyesi: Prof. Walter Lewin