PLSC 114: Siyaset Felsefesine Giriş

Ders 21 – Demokratik Devlet Yönetimi: Tocqueville, Amerika’da Demokrasi

Özet
Ondokuzuncu yüzyılın başında Avrupa’da ve Yeni Dünya’da demokrasilerin ortaya çıkmasıyla birlikte siyaset felsefecileri özgürlük ve eşitlik arasındaki ilişkiyi yeniden değerlendirmeye başladılar. Özellikle Tocqueville insan özgürlüğüne tehdit oluşturan yeni sosyal iktidar biçimlerinin yaratıldığını gördü. En meşhur eseri, Amerika’da Demokrasi, hala monarşinin restorasyonu amacına bağlı olan Fransız vatandaşları için yazılmıştı. Tocqueville vatandaşlarını Amerika’da şahit olduğu demokratik sosyal devrimin Fransa’nın geleceği için de geçerli olduğuna ikna etmeyi amaçlamıştır.

Kaynaklar
Alexis de Tocqueville, Democracy in America, (Amerika’da Demokrasi) trans. Henry Reeve Electronic edition deposited and marked-up by ASGRP, the American Studies Programs at the University of Virginia, June 1, 1997
http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/toc_indx.html

Ödev
Alexis de Tocqueville, Democracy in America, (Amerika’da Demokrasi) pp. 3-15, 56-65, 235-64 (Mansfield and Winthrop edition)

Video:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF