Sillabus / Kurs Programı

Ders Saatleri
Haftada bir, birer saatlik 2 takrir
Haftada bir, bir saatlik recitation

Kurs Tanımı
Kursun amacı, öğrencileri kültür antropolojisinin yöntem ve bulgularıyla tanıştırmaktır. Okumalarda; bir nükleer silah laboratuarı, Sudan’da hayvancılıkla geçinen bir toplum ve Los Angeles’teki bir Yahudi Huzurevi gibi çok farklı durum ve kurumlara yer verilmiştir. Antropolojinin bazı bulgu ve sonuçları tartışıldığı kursun asıl amacı: kültürel farklar ile farkların yarattığı sorunlar; toplum ve kültürlerin uzun süreli alan çalışmasıyla incelenmesi, ve hepsinden önemlisi, öteki toplumlarla kendi toplumumuzun yaşam farkları üzerinde analitik (bilimsel / karşılaştırmalı) düşünmeyi öğrenmektir

Kursun Gerekleri
Bu, bir HASSCD kursudur. Öğrencilerin, derslere devamı zorunlu olduğu gibi, haftalık yazı (recitation) saatlerinde, okuma ödevlerini tartışmaya hazırlıklı olması gerekir. Kursta, 6 adet yazılı ödev ile bir genel sınav yapılacaktır. 5 numaralı ödevin yapılması bazı ders dışı kaynaklara baş vurulmasını gerektirir. Yazılı ödevler, derslerde önerilen kaynakların okunduğunu, tutarlı bir görüşü yansıtmalı, anlaşılır bir dille ve özenle yazılmalıdır. Ödev yazma tekniği konusunda yardım ihtiyacı duyan öğrenciler, Yazım Merkezi’ndeki öğretmenlere danışmalıdır.

Değerlendirme
Notu ağırlıkları şöyledir:

Devam ve Katılım %20
Genel Sınav %30
Yazılı Ödevler %50
Toplam %100