Zorunlu Okuma Kaynakları

Amazon logo Amazon logo, ya da Amazon.com’ da herhangi bir ürün veya kitabın solunu
tıkladığınızda. MIT Açık Ders Malzemeleri (ADM), bu ziyarette seçtiğiniz bütün kitap
bedellerinin % 10’nu alıyor; ancak, bu katkı aldığınız kitapların bedeline eklenmiyor.
Yukardaki adresler, Amazon ABD siteleridir, ADM’yi öteki Amazon siteleriyle de
destekleyebilirsiniz.

Kaynaklar, aşağıda haftalık sıra numarası ve ders konularına göre de verilmiştir.

Kitaplar
Delaney, Carol. Investigating Culture: An Experiential Introduction to Anthropology. Maiden, Mass: Wiley2Blackwell,2004. ISBN 9780631222379.

Myerhoff, Barbara G. Number Our Days. 1.ed. New York, NY: Touchstone, 1980. ISBN:9780671254328.

Gusterson. Hughs. Nucleer Rites:A Weapons Laboratory at the End of the Cold War. Berkeley, CA. UCPress 1996. ISBN: 9780520081475.

Hutchinson, Sharon. Nuer Dilemmas: Coping with Money, War, and the State. Berkeley, CA. University of California Press. ISBN: 9780520202849.
(Kütüphanede) Rezerve (Edilmiş) Yayınlar
Bohannan, Laura. “Shakespeare Ormanda” Natural History 75 (1966): 28233.”

Mauss, Marcel. The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. New York: W.W. Norton 2000, pp. 1231, 33246. ISBN: 9780393320435.

Yan, Yungxian. The Flow of Gifts, Reciprocity and Social Network in a Chinese Village. Stanford, CA: SUP, 1996 pp.74297. ISBN: 9780804726030.

Peters, Charles. How Washington Really Works.3rd ed Perseus Books US.1992, pp.32 15, 17233. ISBN: 9780201570854.

Zemon, Davis, Natalie. The Gift in 16 century France. University of Wisconsin Press, 2000, pp.34242. ISBN: 9780299168803.

Roth Pierpont, Claudia.“The Measure of America.” New Yorker, March 8, 2004. Shweder, Richard A. “What About ‘Female Genital Mutiliation?’ And Why Understanding Culture Matters in the First Place.” Deadelus 129 (Fall 2000), 2092 229.

Waley, Christina J. “Searching for Voices’: Feminism, Anthropology, and the Global Debate over Female Genital Operations.” Cultural Anthropology 12, No.3, 20092 2029.

Minow, Martha. “About Women, About Culture.” In Engaging Cultural Differences: The Multicultural Challenge in Liberal Democracies. Edited by Richard Shweder, Martha Minow and Hazel Rose Marcus, 2522267. New York:Russell Sage Foundation, 2002. ISBN: 9780871547910.

Scheper-Hughs, Nancy. “The Primacy of the Ethical.” Current Anthropology 36, No 3 (1995): 4092428.

Evans-Pritchard, E.E. The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: OUP 1940: 1250.
SIRA NO DERS KONUSU DERS ÖNCESİ OKUNACAKLAR
1 Giriş: Antropoloji ve Dalları  
2 Kültürel Olmak (ne demek?) Delaney, Carol. Investigating Culture: An Experiential Introduction to Anthropology. Maiden, Mass: Wiley- Blackwell, 2004. ISBN 9780631222379.

Myerhoff, Barbara G. Number Our Days. 1st ed. New York, N.Y.: Touchstone, 1980. ISBN:9780671254328.
3 Evrim ve Uyum Delaney, Carol. Investigating Culture: An Experiential Introduction to Anthropology. Maiden, Mass: Wiley- Blackwell, 2004. ISBN 9780631222379.
4 Film :”Günlerimizi Sayın” Film: Littmann, Number Our Days (1976, 28 dakika)

Okuma: Myerhoff, Barbara G. Number Our Days. 1. ed. New York, NY: Touchstone, 1980. ISBN:9780671254328
5 Alan Çalışması Delaney, Carol. Investigating Culture: An Experiential Introduction to Anthropology. Maiden, Mass: Wiley- Blackwell, 2004. ISBN 9780631222379.
6 Etnografya Myerhoff, Barbara G. Number Our Days. 1. ed. New York, NY: Touchstone, 1980. ISBN:9780671254328
7 (Bulguları) Yazma Sancısı  
8 Kültürel Farklar ve Biriciklik Myerhoff, Barbara G. Number Our Days. 1. ed. New York, NY: Touchstone, 1980. ISBN:9780671254328

Delaney, Carol. Investigating Culture: An Experiential Introduction to Anthropology. Maiden, Mass: Wiley- Blackwell, 2004. ISBN 9780631222379.
9 Irk (olgusu) ve Kültürel Farklar  
10 Alışveriş: Almak ve Vermek Mauss, Marcel. The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies. New York: W.W. Norton 2000, pp 1-31,33-46. ISBN: 9780393320435.

Yan, Yungxian. The Flow of Gifts, Reciprocity and Social Network in a Chinese Village. Stanford, CA:SUP,1996 pp.74-97. ISBN: 9780804726030.

Peters, Charles. How Washington Really Works. 3rd ed. Perseus Books US. 1992, pp, 3-15, 17-33. ISBN: 9780201570854.

Zemon, Davis, Natalie. The Gift in 16 century France. University o of Wisconsin Press, 2000, pp.34-42. ISBN: 9780299168803.
11 Potlaç ve Kula  
12 Kültürel Görecelik ve Etik Roth Pierpont, Claudia.“The Measure of America.” New Yorker March 8, 2004.

Waley, ChristinaJ.“Searching for Voices’: Feminism Anthropology, and the Global Debate over Female Genital Operations.” Cultural Anthropology 12, No.3, 2009-2029.

Shweder, Richard A. “What About ‘Female Genital Mutiliation?’ And Why Understanding Culture Matters in the First Place.” Deadelus 129 (Fall 2000), 209-229.

Minow, Martha. “About Women, About Culture.” In Engaging Cultural Differences: The Multicultural Challenge in Liberal Democracies. Edited by Richard Shweder, Martha Minow and Hazel Rose Marcus, 252- 267. New York:Russell Sage Foundation, 2002. ISBN: 9780871547910.

Scheper-Hughs, Nancy. “The Primacy of the Ethical.” Current Anthropology 36, No 3 (1995): 409-428.
13 Film: Değiş-Tokuş ve Tartışması  
14 Antropoloji: Nasıl Bir Bilim? Gusterson. Hughs. Nucleer Rites:A Weapons Laboratory AT the End of the Cold War. Berkeley,CA. UCPress 1996. ISBN: 9780520081475.

Delaney, Carol. Investigating Culture: An Experiential Introduction to Anthropology. Maiden, Mass: Wiley- Blackwell, 2004. ISBN 9780631222379.
15 Sembolik Düşünmek  
16 Akrabalık ve Evlilik Gusterson. Hughs. Nucleer Rites:A Weapons Laboratory AT the End of the Cold War. Berkeley,CA. UCPress 1996. ISBN: 9780520081475.

Delaney, Carol. Investigating Culture: An Experiential Introduction to Anthropology. Maiden, Mass: Wiley- Blackwell, 2004. ISBN 9780631222379.
17 TBA Gusterson. Hughs. Nucleer Rites:A Weapons Laboratory AT the End of the Cold War. Berkeley,CA. UCPress 1996. ISBN: 9780520081475.
18 Film: “Nüer” ler Film: Gardner and Harris for the Film Study Center at the
Harvard University. The Nuer (1971, 73 minute)

Okumalar
Evans-Pritchard, E.E. The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People. Oxford: OUP 1940: 1-50.

Hutchinson, Sharon. Nuer Dilemmas: Coping with Money, War, and the State. Berkeley, CA. University of California Press. ISBN: 9780520202849.

Delaney, Carol. Investigating Culture: An Experiential Introduction to Anthropology. Maiden, Mass: Wiley- Blackwell, 2004. ISBN 9780631222379
19 Sudanlı Nüer’ler Hutchinson, Sharon. Nuer Dilemmas: Coping with Money, War, and the State. Berkeley, CA. University of California Press. ISBN: 9780520202849.
20 Film: Garip Uygulamalar  
21 Nüer’leri Doğru Anlamak Hutchinson, Sharon. Nuer Dilemmas: Coping with Money, War, and the State. Berkeley, CA. University of California Press. ISBN: 9780520202849.
22 Nüer’leri Doğru Yorumlamak Delaney, Carol. Investigating Culture: An Experiential Introduction to Anthropology. Maiden, Mass: Wiley- Blackwell, 2004. ISBN 9780631222379
23 Kültür Sorunları 1  
24 Kültür Sorunları 2  
25 Kursun (Derli-toplu) Bir Özeti  

* En az 13-15 haftalık bir yarıyıl süresine göre tasarlanmış görünüyor. Haftada iki saat ders bir saat yazma (recitation) olmak üzere 13 haftalık yarıyılda 25 defa toplanıp 38 saat ders yapılıyor. Türkiye’de bayramlar ve tatiller nedeniyle 11-12 haftalık semestirlerde en çok 30 saat ders yapılıyor. (-Çn.)