Ödevler

Yazılı Ödevler: konular ve PDF olarak teslim tarihleri

  1. Dördüncü derste, Yanıt Ödevi (1-2 sayfa) (PDF)
  2. Sekizinci derste, Yanıt Ödevi (2 sayfa) (PDF)
  3. Ondördüncü derste, Hediye Alışverişi (4 sayfa) (PDF)
  4. Onyedinci derste, Değer Yargıları ve Kültürel Görecelik (5 sayfa) (PDF)
  5. Yirmibirinci derste, Neleri Tartışıyorlar? (5 sayfa) (PDF)
  6. Yirmiyedinci derste Nüerler (5 sayfa) (PDF)

Örnek bir Öğrenci Ödevi

“Nuer Ödevi”: “Kanlı Dönüşümler” (PDF)
Ayşe Sıddıki’nin izniyle dağıtılmıştır.