PSYC 110:Psikolojiye Giriş

Ders - 18: İşler Kötüye Gittiğinde Olanlar: Zihinsel Bozukluklar, 1. Kısım

Bu derste Profesör Susan Nolen-Hoeksema, modern klinik psikolojinin çeşitli akıl hastalıklarını nasıl tanılayıp tedavi ettiğini anlatmaktadır. Bu derste üzerinde durulan konular çift kutuplu bozukluk (bipolar disorder) ve depresyon gibi duygudurum bozuklukları (mood disorders) ve günümüz tanı kriterleri ile tedavi uygulamalarıdır.

Okuma ödevi:

  • Gray, Peter. Psychology (5th edition), chapter 16
  • Nasar, Sylvia. "A Beautiful Mind: The Life of Mathematical Genius and Nobel Laureate John Nash." In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 343-348
  • Jamison, Kay Redfield. "An Unquiet Mind: A Memoir of Moods and Madness." In The Norton Psychology Reader. Edited by Gary Marcus. New York: W. W. Norton & Company, 2006. pp. 349-357

Video:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF

Slaytlar: PDF