İzlence

PHIL 10100-1 - Felsefeye Giriş

Dersin Tanımı
Bu ders, üniversitelerinin zorunlu felsefe derslerinden ilkini almak isteyen (ya da almak zorunda bırakılan) öğrenciler için bir felsefeye giriş dersidir. Dersin amacı sizi felsefi sorunlarla tanıştırmak, tarihin en büyük filozoflarından bazılarının bu sorulara nasıl yaklaştığından ve bu sorular hakkında söyleyecek ne sözleri olduğundan haberdar etmek, kendi felsefi kaygılarınızı ifade etmeniz, ve en önemlisi, bu kaygıları nasıl ele alacağınız konusunda size yardımcı olmaktır. Bu dönem inceleyeceğimiz felsefe alanları arasında etik, siyaset felsefesi, metafizik ve bilgi felsefesi bulunmaktadır.

Önkoşullar
Yok

Ders Kitapları
Platon, Devlet (The Republic*), Çeviren: Robin Waterfield.  New York: Oxford University Press, 1994.  ISBN: 0192829092

Aristotle, Nikomakhos’a Etik (Nicomachean Ethics*), Editörler: J. L. Ackrill ve J. O. Urmson.  Çeviren: David Ross.  New York: Oxford University Press, 1980.  ISBN: 0192815180

Thomas Aquinas, Mutluluk Üzerine İnceleme (Treatise on Happiness*), çeviren: John Oesterle.  Notre Dame: University of Notre Dame Press, 1983.  ISBN: 0268018499

Rene Descartes, Yöntem Üzerine Konuşma ve İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar (Discourse on Method and (Meditations on First Philosophy*), 4. Edisyon, Çeviren: Donald Cress.  Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1999.  ISBN: 0872204200

Thomas Hobbes, Leivathan (Leviathan*): 1668 Latin Edisyonundan Seçilmiş Varyantlarıyla, Editör: Edwin Curley.  Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1999.  ISBN: 0872201775

Kitabı Mukaddes (Holy Bible), King James Versiyonu.

Fyodor Dostoyevski, Büyük Engizisyoncu (The Grand Inquisitor*).  Frederick Ungar, 1981.  ISBN: 0804461252

*Bu metinler için olan linkler sizi onların halka açık versiyonlarına bağlar, burada listelenenlere değil.

Filmler
Montrealli İsa (Jesus of Montreal)

Dersin Gereklilikleri
Yazmak: Ders boyunca dokuz adet iki-sayfalık makale yazmanız beklenecek. Başlardaki makaleler sıkı bir şekilde odaklanmış olacak ve sizden o haftanın metnindeki argümanın bir kısmını düzenlemenizi isteyecek. Daha sonra, daha yaratıcı olma fırsatınız olacak.

Sınavlar: Dönem ortasında bir kompozisyon sınavı ve bir final, kümülatif olmayan kompozisyon sınavı olacak.