Ders Notları 08 

 

Aristoteles’e Giriş

 

Dersin Planı

I.    Aristoteles'in Yaşamı ve Eserleri
II.   Nikomakhos’a Etik’in Başlangıcı

I.    Aristoteles'in Yaşamı ve Eserleri

A.   Yaşamı ve Zamanları

"Geneli araştırmak ve nasıl anlaşıldığını soruşturmak belki daha iyi olacak—her ne kadar böyle bir araştırma yapmak dostlarımız türler dediklerini ileri sürdükleri için güçleşmişse de.” ( I.6)[1]

B.   Aristoteles’in Ahlak Felsefesine Giriş

 1. Bu sorulara doğru yanıtlar vardır.
 2. Bu yanıtlar felsefi argümanlarla rasyonel olarak savunulabilir.
 3. En iyi politik toplum erdeme yol açacak şekilde yapılandırılmalıdır.

II.   Nikomakhos’a Etik’in Başlangıcı

A.   Soruya Anlam Vermek: 1. ve 4. Bölümler

 1. Bunları iyi sergilemenin ne olduğunu belirlemek için önce etkinliğin amacını belirlememiz gerekir.
 2. Bunu insanların neyi hedeflediklerine bakarak, kendi yaşamımızı inceleyerek ve uzmanların fikirlerini inceleyerek yaparız.
 1. Golf bir takım ikincil yetenekleri bütünleştirir—vurmak, topu sürmek, topu havalandırmak, vs.
 2. Birçok oyuncu amacın ne olduğunu bilir ama onu elde edecek yeteneklere sahip değildir.
 3. Diğerleri amacı bilir, ama onu yanlış şekillerde elde etmeye çalışır. Örneğin kendilerini yanlış ölçütlere tabi tutarak, oyunun yalnızca bir kısmında ustalaşabilirler.  
 4. Golf büyük ölçüde kurallara dayalı olduğu için, iyi golfun ne olduğu ve kimin golfte en iyi olduğunu belirli bir netlikle söylemek olanaklıdır.
 1. Yaşam etkinliği bir takım ikincil etkinlikleri bütünleştirir—aile hayatı, arkadaş edinme, para kazanma, kültürden zevk alma, oyun.
 2. İyi bir hayat yaşamak için, bu etkinliklerin uygun bir şekilde bütünleştirilmesi ve uyumlu hale getirilmesi, bazılarının diğerlerine tabi kılınması gerekir.
 3. Bazı insanlar amacın ne olduğunu bilir, ama onu elde edecek yeteneğe sahip değilmiş gibi görünürler. Belki yanlış koşullarda büyümüşlerdir ya da zihinsel ya da fiziksel hastalıkları vardır.
 4. Birçok insan yanlış şeylerin peşinden koşar—hayatın bir parçasının amacının peşinden giderler: zenginlik, iktidar, şeref, ya da duyusal tatmin.
 5. Golfün aksine, hayat kurallarla belirlenmemiştir, kesinlik bekleyemeyiz.
 1. Mutluluğu neyin oluşturduğu hakkında farklı fikirler vardır; ör., zenginlik, erdem, onur, sağlık. Ayrıca değişik zamanlarda değişik düşünceler vardır, ör. hasta iken sağlık. Bu farklı düşüncelerin incelenmesi gerekir. (5. Bölüm).
 2. Bu açıklama basmakalıp ve dolayısıyla muhtemelen anlamsız görünmektedir. (7. Bölüm)

B.   Heyecanlı Bir Ön İzleme ve Parantez İçi Bir Not

 1. Mutluluk hayatın amacı ya da hedefidir. Hayat oyun oynamak, bir şey inşa etmek, çalışmak gibi bir etkinliktir. Hayatın hedefi yaşama etkinliğini iyi bir şekilde yerine getirmektir.
 2. Bu nedenle, mutluluk yaşama etkinliğini iyi eylemektir. İyi eylemek bilgelik, adalet ve cesaret dolu bir hayat yaşamak demektir.  
 3. Bu nedenle, mutluluk bilgelik, adalet ve cesaret dolu bir hayat yaşamaktır.
 1. Ruh hali ya da durumlara örnek olarak sarhoşluk, sağlık ve huzurlu olmak verilebilir.
 2. Etkinliğe verilebilecek örnekler keman çalmak, kitaplık yapmak, felsefe çalışmayı içerir.

C.   Farklı Mutluluk Anlayışlarını İncelemek – 5. Bölüm

 1. "Çoğunluk ve kaba saba insanlar"ın ve hatta “ikitdarda bulunan birçok kimsenin” yaşadığı hayat. Bu, haz ve keyif almaya dayalı hayattır. Bu görüşe göre, mutluluk=hazdır.   
 2. Mutluluğun= onur olduğu "politik hayat.” Bu politik sorumluluklar peşinde koşarak geçirilen hayattır.
 3. Mutluluğun= bilgi olduğu "derin düşünme yaşamı.” Bu, zihni geliştirmekle geçirilen hayattır. 
 4. Aristoteles daha sonra "para kazanma yaşamı”nı da ekler.

D.   “İnsan’ın İşlevi" Argümanı – 7. Bölüm

 1. İlk olarak insanların yaptığı şeylerin işlevleri olduğunu aklınızda bulundurun: bıçağın işlevi kesmektir, paranın işlevi alışverişe aracı olmaktır. Yaşam şekillerinin de işlevleri vardır: bir marangoz birşeyler inşa eder, bir doktor birilerini iyileştirir.
 2. Aristoteles doğal şeylerin işlevleri ya da doğal hedefleri olduğunu düşünür: (i) Bir şey işlevini yerine getirdiğinde iyi durumda olduğu söylenir; türünün iyi bir üyesidir. (ii) Bitki ve hayvanların işlevi basittir, yaşamak ve üremek.
 3. Aristoteles doğal varlıklar olarak insanların da belirli bir işlevi olması gerektiği sonucuna varır. (i) Bir insan işlevini yerine getirdiğinde onun iyi yaşadığı söylenir; o iyi bir insandır. (ii) O zaman, iyi hayatın ne olduğunu öğrenmek için, insanın işlevinin ne olduğunu görmemiz gerekir. 

E.   Kitap II’ye Başlangıç: Ahlaksal Bir Erdem:

 1. Aklın ve duyguların bir eğilimidir,
 2. Yerleşmiş bir eğilim, yani bir alışkanlıktır,
 3. Yiyecek ve içecek, tehlikeli etkinlik, vb. konularda orta yolu bulma alışkanlığıdır,
 4. Bu alışkanlığı kazanan kişi doğru olanı seçerken hazzı da deneyimler.

 [1] Türkçe’ye çeviren: Saffet Babür, Kebikeç Yayınları, Ankara 2005, 1096a10.

[2] Türkçe’ye çeviren: Saffet Babür, Kebikeç Yayınları, Ankara 2005, 1095a. İngilizce çeviride: “iyi alışkanlıklar edinmiş olmamız gerekir.”—çev. (B.P.)

[3] İngilizce çeviride: “an active life of the element that has a rational principle"; rasyonel bir ilkesi olan öğenin aktif yaşamı.—çev (B.P.)