Ders Notları 23

 

Kötülük Sorunu

 

Dersin Planı

I.    Dostoyevski’ye Giriş
II.   Hür İradenin Önemi: Hür İrade Savunması
III.  Özgürlüğün Doğası: Matta İncili

I.    Dostoyevski’ye Giriş

A.   Hayatı ve Zamanları

B.   Eserleri

C.   Karamazov Kardeşler Hakkında Bir Kelime.

 1. Dmitri, şehvet düşkünü. .
 2. Ivan, entelektüel, amatör teolog ve ateist.
 3. Alyoşa, Rus ortodoks manastırındaki papaz adayı..
 4. Smerdyakov, gayri-meşru yarı kardeş, bir serf ve uşak..
 1. Tanrı bize vermiş gibi görünen özgürlüğün iyi olup olmadığı.
 2. hiç bizi seven bir Tanrı’nın olup olmadığı.

 

II.   Hür İradenin Önemi: Hür İrade Savunması

A.   Tanrı adına tipik yanıt “Hür İrade Savunması”dır.

B.   Ivan Karamazov Hür İrade Savunmasının Altını Oymaya Çalışır

C.    Bu Hür İrade Savunmasından Ne Öğrenebiliriz?

III.   Özgürlüğün Doğası: Matta İncili

A.   İncil’e Giriş

 1. Sizi incilin önemli kısımları ile yeniden ilişkilendirmek .
 2. İsa’nın etik öğretileri yoluyla, Tanrı’nın insanlığa verdiği özgürlük türünü size göstermek. Bu tam da filmde ve öyküde sorgulanan özgürlük türü.

B.    Matta’nın Anlatımıyla İncil’in Önemli Kısımları

C.     Özgürlüğün Doğası: Ne-den Özgürüz?

İsa’nın Feriseler ve Sadukilerle karşılaşmaları üzerine düşünün:

 1. İncil’in başlarında, şakirtler üzüm kopardıkları için İsa’yı kınarlar, İsa Sebt günü hastaları iyileştirir (Matta 12:1 ve sonrası) ve şakirtler yemek yemeden önce ellerini yıkamayı ihmal ederler. (Matta 15:2).
 2. Sonraki karşılaşmalar daha gergindir: İsa’yı yetkisi (Matta 21:23), vergi ödeme (Matta 22:17), en büyük buyruk (Matta 22:36), ve İsa’nın kimin oğlu olduğu (Matta 22:42) konularında sorgularlar.  Bu soru çizgisi 23. bölümün büyük ithamlarıyla sonuçlanır.
 1. Eski Yasa’nın en önde gelen kısımları On Emir’dir.
 2. Ama o birçok başka şeyi de içerir—Yahudi hayatının her yönünü düzenler. Levililer'e bakın:  "Yakılan Takdime", "Ekmek Takdimesi", "Cüzzamlının Şeriati", "Günah Takdimesi", "Tazminatlı Takdime", "Barış Takdimesi", Doğumdan sonra Törenler, Rahiplerin Davranışlarını Düzenleyen Yasalar, Şölen Yasası, Mülkiyet, ve Töresel Yıkanma. Beslenme kurallarını düzenleyen de 47 uzun ayet bulunur.
 3. Feriseler İsa’yı bu yasalar adına azarlarlar.
 1. Endişelenmeyi Bırakın!  "Ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olanlar, bana gelin, ve size ben rahat veririm. Boyunduruğumu takının, ve benden öğrenin; zira ben halim ve alçak gönüllüyüm; ve canlarınıza rahat bulursunuz. Çünkü boyunduruğum kolay ve yüküm hafiftir." (Matta 11:28-30)
 2. Sebt günü hastaları iyileştirerek çalışmış olduğu suçlamasına karşı İsa, şöyle der: "İnsan Sebt günü için değil, Sebt günü insan için oldu." (Markos 2:27) ve "Bunun için size diyorum: Ne yiyeceksiniz yahut ne içeceksiniz diye hayatınız için, ne giyeceksiniz diye bedeniniz için de kaygı çekmeyin. Hayat yiyecekten ve beden giyecekten daha üstün değil midir? Gökün kuşlarına bakın, onlar ne ekerler, ne biçerler, ne de ambarlara toplarlar; ve semavi Babanız onları besler. Siz onlardan daha değerli değil misiniz? Ve sizden kim kaygı çekmekle boyunun ölçüsüne bir arşın katabilir? Ve niçin esvaptan ötürü kaygı çekiyorsunuz? Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne iyi bakın; ne çalışırlar, ne de iplik eğirirler; size derim:Süleyman bile, bütün izzetinde bunlardan biri gibi giyinmiş değildi. Fakat bugün mevcut olup yarın fırına atılan kır otunu Allah böyle giydirirse, sizi daha çok giydirmez mi, ey az imanlılar? İmdi: Ne yiyeceğiz? yahut: Ne içeceğiz? Yahut: Ne giyeceğiz? Diye kaygı çekmeyin. Çünkü Milletler bütün bu şeyleri ararlar; çünkü semavi Babanız bütün bu şeylere muhtaç olduğunuzu bilir.  Fakat önce onun melekutunu ve salahını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır. Bundan dolayı yarın için kaygı çekmeyin; zira yarınki gün kendisi için kaygı çekecektir. Kendi derdi güne yeter." (Matta 6:25-34)
 1. " Fakat önce onun melekutunu ve salahını arayın; ve bütün bu şeyler size artırılacaktır." (Matta 6:33)
 2. "Fakat kendinize gökte hazineler biriktirin ki, orada ne güve ne de pas yiyip bozar, ve hırsızlar orada ne delerler, ne de çalarlar. Çünkü hazinen nerede ise, yüreğin de orada olacaktır." (Matta 6:20-21)
 3. "Fakat onlar sizi ele verdikleri zaman, nasıl veya ne söyleyeceğinizden kaygı çekmeyin; çünkü ne söyliyeceğiniz o saatte size verilecektir." (Matta 10:19)
 4. "Ve duada iman ederek her ne dilerseniz alacaksınız." (Matta 21:22)
 5. "Fakat sonradan: Oğlumu sayarlar, diye onlara oğlunu gönderdi. Bağcılar, oğlu görünce, aralarında: Bu mirasçıdır; gelin, onu öldürüp mirasına konalım, dediler. Ve bağcılar, onu tutup bağdan dışarı attılar, ve öldürdüler. İmdi, bağın sahibi geldiği zaman, bu bağcılara ne yapacaktır? (Matta 21:37-40)
 6. "İsa ona dedi: Eğer kamil olmak istersen, git, nen varsa sat, ve fakirlere ver, göklerde hazinen olacaktır; ve gel, benim ardımca yürü." (Matta 19:21)

 

  

Aklınızda bulunsun: “Büyük Engizisyoncu” ile beraber "Montreallı İsa"yı izlemeniz gerekli.  [1] Kitabı Mukaddes Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul, 2006.