Ders Notları 22 

 

İnsanlık ve Devlet

 

Dersin Planı

I.    İnsanlığın Doğal Durumu
II.   Devletin Oluşumu
III.  Atanan Hükümdarların Güçleri
IV.   Hobbes'un Bıraktığı Miras

I.    İnsanlığın Doğal Durumu

A.   İnsanlar Doğal Olarak Özgür ve Eşittir

B.   Doğamızın Sonuçları

C.   Hobbes’un açıklamasını destekleyen kanıt

II.   Devletin Oluşumu

A.    İnsanlar Doğal Durumu Terk Etmek İster ve Bunun Nasıl Yapılacağını Bilmelidirler

  1. "herkesin, onu elde etme umudu olduğu ölçüde, barışı sağlamak için çalışması gerektiği" (Bölüm 14)
  2. "bir insan, başkaları da aynı şekilde düşündüklerinde, barışı ve kendini korumayı istiyorsa, herşey üzerindeki bu hakkını bırakmalı ve başkalarına karşı, ancak kendisine karşı onlara tanıyacağı kadar özgürlükle yetinmelidir.” (Bölüm 14)

B.   Sorun

"ve bu nedenle, onların mutabakatını sabit ve sürekli kılmak için, ahit dışında başka bir şey daha gereklidir; yani, hepsini korku içinde tutacak ve eylemlerini ortak faydaya yöneltecek genel bir güç...İnsanları yabancıların saldırısından ve birbirlerinin zararlarından koruyabilecek...böylesi bir genel gücü kurmanın tek yolu; bütün kudret ve güçlerini, tek bir kişiye veya hepsinin iradesini oyların çokluğu ile tek bir iradeye indirgeyecek bir heyete devretmeleridir. Yani, kendi kişiliklerini taşıyacak tek bir kişi veya bir heyet tayin etmeleri ve, herkesin, bu kişi veya heyetin, ...yapacağı veya yaptıracağı şeylerin amili olmayı kabul etmesi; ve kendi iradesini o kişi veya heyetin iradesine ve muhakemesini de onun muhakemesine tabi kılmasıdır... herkes herkese, senin de hakkını ona bırakman ve onu bütün eylemlerinde aynı şekilde yetkili kılman şartıyla, kendimi yönetme hakkını  bu kişiye veya bu heyete bırakıyorum dermişçesine... İşte o EJDERHA’nın, ...altında, barış ve savunmamızı borçlu olduğumuz o ölümlü tanrının doğuşu böyle olur. Çünkü, devletteki her bir kimsenin ona verdiği yetkiyle onun elinde o kadar  çok kudret ve güç toplanmış olur ki, o kişi, bu kudret ve gücün dehşetiyle, bütün insanların...iradelerini birleştirip biçimlendirmeye muktedir hale gelir."[1]

-LEVIATHAN, Bölüm 17

  1. Hobbes çeşitli hükümetlerin gerçekte nasıl ortaya çıktığına dair tarihsel bir iddiada bulunmuyor. Bir hükümetin sözleşmeyle doğup doğmadığı Hobbes’un argümanını ilgilendirmez.
  2. Hobbes, insanların ne tür yaratıklar olduğuna bakarak ne çeşit bir hükümetin en iyisi olacağına dair bir iddiada bulunuyor. İnsan doğası nedeniyle biz şiddete, açgözlülüğe ve dine meyilliyiz. Bu göz önünde tutulursa, kurumlar kötü yapılanmış olduğunda doğal durumumuza geri dönmeye doğal olarak meyilliyiz.
  3. İnsan doğasına bakarsak, en iyisinin mutlak hükümdarlık olduğunu savunmak için Hobbes doğal durumumuza, doğa durumuna bakar.Hobbes   Hobbes mutlak hükümdarlığın en iyi seçim olduğunu savunur.
  4. Hobbes’u mağlup etmek için, ya doğal insanlık durumu açıklamasını ya da da mutlak hükümdarlık seçimini çürütmeli.

 

III.   Atanan Hükümdarların Güçleri

A.   Sıralanan Güçler Aşağıdakileri İçerir

B.    Bölünemez Güçler

"Fakat, militia’yı devrederse, yasaları yürütemeyeceği için, yargı yetkisini boşuna elinde tutmuş olur: veya vergi toplama yetkisini başkasına verirse; militia boşunadır; veya düşüncelerin yönetimini bırakırsa, insanlar ruhların korkusuyla ayaklanmaya itilirler.  Bu haklardan hangisini göz önüne alırsak alalım, salt diğerlerinin elde tutulması, bütün devletlerin kuruluş amacı olan barış ve adaletin korunmasında, birazdan göreceğimiz gibi, etkisiz kalacaktır." (Bölüm 18)

 

C.   Amerikan sistemle karşılaştırma

  1. Hükümeti değiştirme gücü halkın elinde bulunur.
  2. Başta dini özgürlük olmak üzere, insanların özgürlüğü, “Amerikan deneyi,” daha önce geniş ölçekte hiç denenmemişti.
  3. Ulusal yönetimdeki rütbesi eşit olan üç kolun yanı sıra, eyalet yönetimleri ile ulusal yönetim arasındaki güç dağılımı iktidarı dağıtır.   

C.   American Sistem Politik Kültür Sayesinde İşler

III.   Hobbes'ın Bıraktığı Miras

A.   Devletler Arasında İlişkiler

B.   Devletlerin İç Yapısı

C.   Hobbes’un bıraktığı mirasın yayılışı

 

*Dostoyevski’ye arka plan olarak Matta İncilini okuyun –hangi İncil versiyonu olduğu fark etmez.

 [1] Türkçe’ye çeviren: Semih Lim; Yapı Kredi Yayınları 1993, 2010.