Ders Notları 21

 

Thomas Hobbes’a Giriş

 

Dersin Planı

I.    Thomas Hobbes’un Yaşamı ve Fırtınalı Zamanları
II.   Leviathan: Arka Plan ve Yöntem
III.  Leviathan: Din ve Doğa

I.    Thomas Hobbes’un Yaşamı ve Fırtınalı Zamanları

A.   Büyük Entelektüel Mayalanma Zamanı

B.   Bir Dini Reform Çağı

 C.   Son Derece Politize Dini Ayrılıklar Politik Ayrılıklar İçin Zemin Hazırlar:

II.   Leviathan: Arka Plan ve Yöntem

A.   Hobbes’un Eserleri Birkaç Gücün Kesişmesiyle Şekillendi

 1. Hobbes’un klasik dillere hakimiyeti ve çevirileri tanınmıştır.
 2. Thukydides’in İngilizce’ye en önemli çevirisini yapmıştır. Thukydides alıntısını anımsayın.
 3. Thukydides’ın  Peloponnesos Savaşını çözümlemesi Yunan dünyasındaki iktidar ile  Platon arasında dünya kadar fark olduğunu ima ediyordu; bu Hobbes’u derinden etkiledi.
 1. Descartes gibi Hobbes da modern bilime kalıcı bir ilgi duydu.
 2. O da Descartes gibi geometriyi bilginin paradigması olarak gördü.Geometri açık tanımlara dayandığı için kesindir. Siyaset de aynı şekilde başlatılsa bir bilim olabilirdi.
 3. Hobbes’a göre, tanımlar Modern Bilim’in terimleriyle uyuşmalı. Politika insanları incelediğine göre, mekaniğe ilişkin bir tanım verebiliriz:"Kalp nedir ki bir yaydan başka; sinirler nedir ki çok sayıda yaylardan başka; ya eklemler, yapıcının planladığı şekilde bütün gövdeyi harekete geçiren çok sayıda çarklardan başka?” (Giriş)[1]
 1. Leviathan adını İncil’deki Eyüb Kitabından alır. Bir kere rahatsız edildi mi artık kontrol edilemeyen bir yaratığın adıdır. İsim ilkel kaosun sembolü haline gelir. Hobbes’un başlığı bu çağrışımlarla oynar.  
 2. Leviathan  İngiliz iç savaşının koşullarına hitap eder. İngiltere dini kaynaklı bir savaştan rahatsız bir ülkedir. Bu rahatsızlık başlangıçtaki insanlık durumunun ilkel kaosunu yeniden uyandırır. Soru: canavar artık uyandığına göre, şimdi nasıl kontrol edilebilir? Hobbes’un Yanıtı: Canavar ancak sınırsız gücü olan bir muhafıza tabi kılınırsa kontrol edilebilir.

B.   Hobbes'un Yöntemi

 1. Bir olguyu onu oluşturan parçalara çözümleyerek anlarız. Sonra o oluşturucu parçaların tek tek nasıl işlediğini anlarız, takiben de bir arada işleyişlerini.
 2. Hobbes politik olguların da bu yolla incelenmesi gerektiğini düşünür: (i) politik toplum yapay bir insandır; (ii) insanlar mekanik olarak tanımlanır; böylece (iii) politik toplumu parçalarına çözümleyebiliriz. Dahası, insanlar işleyen parçalarına çözümlenebilirler; Leviathan’ın başlangıç kısımlardaki zahmetli çözümlemeler de bunun içindir.
 3. Bilimsel çözümleme yapıldı mı, insanların ve onların güdülerinin açık bir görüntüsüne sahip oluruz.
 4. İnsanların ve onların güdülerinin açık bilimsel bir görüntüsü hayati önem taşır: insan çatışması, ör., dini iddialar hakkında, kafa karışıklığından kaynaklanır. Çatışmanın kendisi hakkında yarım yamalak düşünülmesi ile daha kötü hale gelir. Buna iyi güncel bir örnek kürtajdır.  
 1. Dini ve politik çatışma dilsel karışıklıktan kaynaklanır. Bu, ‘iyi’ ve ‘doğru’nun ne demek olduğu gibi etik kavramlarla ilgili karışıklığı ve Skolastik teolojinin obskürantizmini (ör. dönüşüm[2]) de içerir.  Çatışma ancak terimleri doğru anlarsak ortadan kaldırılabilir. Açık tanımlarla başlamak geometrinin karakteristik özelliğidir; öyleyse, siyaset çalışmaları da, bu şekilde, geometrik modeli takip etmelidir.
 2. Leviathan’da  Hobbes kendine politika ve insanlığın bilimsel çözümlemesi yolu ile geometrik açıklığa erişme görevini verir. Böylelikle, Hobbes Reform’un ortaya koyduğu sorunu çözmek için Bilimden faydalanır.

 

C.    Hobbes Modern Politikayı İcat Eder

III.   Leviathan: Din ve Doğa

A.   Hobbes’un Yöntemini Hatırlatma

B.   Din sosyal çatışmanın sebepleri arasındadır, ona yöntem uygular.

 [1] Türkçe’ye çeviren: Semih Lim; Yapı Kredi Yayınları 1993, 2010.

[2] İsa’nın bedeninin ve kanının ekmek ve şaraba dönüşmesi.

[3] Türkçe’ye çeviren: Semih Lim; Yapı Kredi Yayınları 1993, 2010, s.91.