Ders Notları 18

 

İkinci Meditasyon

 

Dersin Planı

I.    Kısa Bir Tekrar
II.   Şüphe Hakkında Bazı Şüpheler
III.  İkinci Meditasyon

I.    Kısa Bir Tekrar

A.   Rakip Bilgi Paradigmaları

  1. Onun temelleri en açık şekilde bizim için güvenilirdir.
  2. Kesinliği garantileyen bir iç yapı sergiler.

B.   Descartes'ın Programı

·         Descartes inançlarının hangilerinin kesin olduğuna, yani hangilerinin geometrik modele uydurulabileceğine karar vermeye çalışır.

C.   Birinci Meditasyonda Şüphenin Kaynağı

 

 II.   Şüphe Hakkında Bazı Şüpheler

A.  BİRİNCİ MEDİTASYON modern felsefeyi başlatır:

B.   Birinci Meditasyon’un Hipotezi ile İlgili İki Sorun

III.   İkinci Meditasyon: Zihnin Bilgisi, Maddenin Bilgisi

A.   Descartes’ın Çözmesi Gereken Sorun

  1. Esrarengizdir, çünkü düşündüğünü, şüphe ettiğini, vs. bildiğimiz halde, bunları nasıl yaptığını, bu güçleri neyin bir arada tuttuğunu bilmiyoruz
  2. Anlaşılması zordur, çünkü kendini algılamak zor ya da olanaksızdır.  

B.   Descartes'ın Yanıtı

 

C.   Descartes'ın Yanıtıyla İlgili Sorunlar

  1. Bu açıkça doğru değil: müziğin sizi alıp götürdüğünü düşünün.
  2. Bu, Descartes için çok önemli olan bir iddiayı kurar: en iyi bildiğimiz şey açık ve seçik bir şekilde bildiğimiz şeydir.

 

Gelecek Sefere: bu argümanın Descartes’ın Tanrı’nın varlığı için sunduğu argümanda nasıl işlediğini göreceğiz.