Ders Notları 16

 

Yasa Türleri

 

Dersin Planı

I.    Ebedi Yasa
II.   Doğal Yasa
III.  İlahi Yasa
IV.   İnsan Yasası

I.   Ebedi Yasa

A.   Yaratılışın Planı

B.   Ortak İyi

C.   Takdiri İlah

(A) + (B) + (C) = İlahi Yasa

II.   Doğal Yasa

A.   Bütün Yaratıklar Ebedi Yasaya Tabidir.

B.   İki Önemli Nokta:

 1. Doğal yasanın birincil ve ikincil hükümlerini ayırabiliriz. Birincil hükümler ahlakın temelleridir. İkincil hükümler daha belirgin ahlaksal buyruklardır.
 2. Doğal yasanın eğilimi, onu tanımayı öğrenmemizi ve ahlaksal buyruklar tarafından harekete geçirilmemizi sağlayacak şekilde eğitilmelidir. Diğer bir deyişle doğru dürüst bir eğitim esastır.  
 3. Kötü bir çevre ile bile, temeller (birincil hükümler) bir kişiden asla silinmez.

III.   İlahi Yasa

A.   Eski Ahit Yasası

B.   Yeni Ahit Yasası

Ne mutlu ruhta fakir olanara; çünkü göklerin melekutu onlarındır.
Ne mutlu yaslı olanlara; çünkü onlar teselli edilecekler.
Ne mutlu halim olanlara; çünkü onlar yeri miras alacaklar.
Ne mutlu salaha acıkıp susayanlara; çünkü onlar doyurulacaklar.
Ne mutlu merhametli olanlara; çünkü onlara merhamet edilecek.
Ne mutlu yüreği temiz olanlara; çünk onlar Allahı görecekler.
Ne mutlu sulh edicilere; çünkü onlar Allah oğulları çağırılacaklar.
Ne mutlu salah uğrunda eza çekmiş olanlara; çünkü göklerin melekutu onlarındır.
Benim uğruma insanlar size sitem edecekleri, eza eyliyecekleri, ve size karşı yalan yere her türlü fenalığı söyliyecekleri zaman, size ne mutlu! Sevinin ve meserretle coşun; çünkü göklerde karşılığınız büyüktür.(Matta 5.3-12)[1]

 1. İsa’nın Matta İncilinde söyledikleri  bizi iyi hayata yönlendirmez.
 2. Aristoteles iyi hayatın gerektirdikleri konusunda yanıldı.

IV.   İnsani Yasa

A.   Soru: Topluluklarımızı Hangi Yasalarla Yönlendireceğiz?

 1. Sıklıkla, kendimizi bu toplulukların üyeleri olarak, yani onların taleplerini karşılamaya çalışıyor olarak, düşünmeyiz.
 2. Bu topluluklar tehditle bizi itaate zorlayan bir kaba güç kullanmazlar. Ama en açık şekilde üyesi olduğumuz topluluklar politik insan topluluklarıdır. Bu topluluklar, öte yandan, itaate zorlamak için güç kullanırlar.

B.   Yanıt: İnsani Yasa

 1. Koşullar içinde olanaklı olduğu kadar dini  teşvik etmelidir.
 2. Disiplin sağlamalıdır: insanların doğru alışanlıkları geliştirmesinde yardım etmek.
 3. Politik toplum için ortak iyiyi teşvik etmelidir. Bu, yurttaş arkadaşlığı, barış ve adaleti içerir.
 1. İnsani yasa ilahi yasaya ya da doğal yasaya karşı olamaz.
 2. İnsani yasa, dinsel törenler gerektirerek, dalaleti bastırarak, iyilikseverlik erdemini teşvik ederek dini beslediği ölçüde ilahi yasaya dayanır.
 3. İnsani yasanın doğal yasaya ilişkisi şu özelliklere sahiptir. Birincisi, insani yasa doğal yasadan sonuç olarak türetilir. Örneğin, istemeden adam oldürmenin bir insan suçu olması “kimseye zarar verme” kuralından türetilir. İkincisi, insani yasa genel kuralların bir belirlenimi ya da ayrıntılarla tanımlanmasıdır. Örneğin, doğal yasa hırsızların cezalandırılacağını söyler ve insani yasa bunun nasıl yapılacağını belirtir.  

Burada Aquinas, antik felsefe ve ortaçağ felsefesi tartışmamız son bulur!

 [1]Çeviri. Kitabı Mukaddes, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul 2006.