Ders Notları 15 

 

Yasanın Özü

 

Dersin Planı

I.    Yasanın Özü
II.   Üç İçerim

I.    Yasanın Özü

A.   Yetkin ya da Tam Bir Topluluk Fikri

  1. Politik topluluk, aynen Aristoteles’in düşündüğü gibi, bir bütündür.
  2. Katolik Hıristiyan dünya, daha büyük, daha kucaklayıcı bir dünyevi ruhani toplumun bulunmaması, Papa’dan daha yüksek bir ruhani otorite ve kutsal ekmekten daha etkili kaynaklar olmaması açısından, bir bütündür ya da kendine yeterlidir.
  3. Yaratılmış evren örnek bir kendine yeterliliğe sahiptir.

B.    İnsanlar Amaçlarına Böyle Toplulukların Üyeleri Olarak Erişirler.

C.    İnsanlar Doğal Olarak Böyle Bir Topluluğun “Parçaları”dır.

D.    Böyle Bir Topluluk İyi Olmalıdır.

II.   Üç İçerim

A.   İnsanlar İyi Olana Kusursuz Topluluklarda Erişirler ve Doğal Olarak Böyle Toplulukların Parçasıdırlar.

B.    Bu Hayatta İnsan İçin İyi Olan Şey Akla Uygun Etkinliktir.

C.    Yasa Türleri

  1. Yaratılmış Evren, Ebedi Yasa tarafından yönetilir.
  2. İnsanlık, Doğal Yasa tarafından yönetilir.
  3. Katolik Hıristiyan dünya, İlahi Yasa tarafından yönetilir.
  4. Politik Topluluklar, İnsani Yasanın çeşitli kanunlarıyla yönetilir.