Ders Notları 12

 

Mutluluk Üzerine Thomas Aquinas

 

Dersin Planı

I.    Thomas Aquinas’ın yaşamı ve zamanları
II.
   Mutluluk Üzerine Aquinas

I.    Thomas Aquinas’ın Yaşamı ve Zamanları

A.    Yaşamının Unsurları

B. Entelektüel İklim – Zihinsel Tarihte Çok Önemli Bir Bölüm

 1. Hıristiyanlıkta, iyi yaşamın doğası sonsuz hayata tabi olarak düzenlenmiştir.
 2. Hıristiyanlıkta, Tanrı’nın doğası sevgi dolu, basiretli ve yardımseverdir.
 3. Aristoteles’in yeniden bulunması bugün Darwinciliğin ortaya çıkardığına benzer bir şüphe uyandırdı.

C. Thomistik sentez

D. Thomas’tan beri Thomizm

E. Skolastik Yöntem Üzerine Bir Söz

 1. Kutsal kitaba ait
 2. Patristik, ör.: 426 A.D boyunca Kilise papazları.
 3. Felsefi, ör. “Filozof” Boethius, "Filozof "

II.   Mutluluk Üzerine Aquinas

A.   Aquinas Aristoteles’ten Aktarmalar Yapar

B.    Aquinas Aristoteles’ten Daha İnce Bir Çözümleme Verir

 1. Varsayalım ki, amacımız varlığın korunması olsun.
 2. Şüphesiz, varlık bedenden ve ruhtan oluşur.
 3. Önceden kanıtladığımız gibi, beden ruha dayanır.
 4. ...onun uğruna vardır, "maddenin biçim için ve aletlerin onları harekete geçiren insan için olması gibi" ((iii)’TEN)
 5. "Bundan dolayı beden için iyi olan şeyler, amaç olarak, ruh için iyi olanlara atanmıştır."  Öyleyse: nihai amaç olan mutluluk, bedensel bir iyi değildir.
 1. "bir insanın keyif almasının sebebi uygun bir iyiye sahip olmasıdır."
 2. "İmdi, uygun bir iyi, gerçekten kusursuz iyi ise, tam olarak insanın mutluluğudur; ve kusurlu ise, mutluluktan bir pay almaktır."
 3. Öyleyse haz "mutluluktan ya da mutluluğun bir kısmından sonuçlanır."
 4. Öyleyse haz mutluluk olamaz.
 1. Bedensel haz "duyularla kavranan bir iyiden”dir.
 2. Şüphesiz, duyu "bedeni kullanır”.
 3. Şüphesiz, "rasyonel ruh, fiziksel maddenin kapasitesini aşar”.
 4.  Öyleyse "ruhun fiziksel maddeden bağımsız olan kısmında, bedene nazaran, belirli bir sonsuzluk bulunur".
 5. "Bu nedenle, duyu madde ile sınırlanmış olan tekili, oysa zihin...sonsuz sayıda tekilleri kapsayan evrenseli bilir."
 1. Mutluluğun bedene dayanmadığını savunmak zorunludur; bu, Aquinas’ın daha sonra kişisel ölümsüzlük hakkında yapacağı iddiaları desteklemek için gereksinim duyduğu bir savdır.
 2. Zihnin kapasitesi hakkında önemli iddialar açığa çıkar: onun kapasitesi duyularla karşılaştırıldığında “sonsuz”dur. Soyut olanı, maddeden bağımsız olanı kavramaya muktedirdir. Doğal olarak zevkle—“Eureka” duygusuyla—sonuçlanan bir şeyi kavramaya da muktedirdir.