Ders Notları 11

 

Aristoteles’i Tamamlayış, Aquinas’a Giriş

 

Dersin Planı

I.    Önemli Bir Yorum
II.   Bazı Tedirgin Edici Önermeler
III.  Arkadaşlığın İç Doğası
IV.  Aristoteles Üzerine Bazı Kapanış Yorumları
V.   Thomas Aquinas’a Giriş

I.    Önemli Bir Yorum


"Öyle geliyor ki, felsefe yapmak için biraraya gelenler için de böyle olmalı: Burada değer, para ile ölçülemez ve ona eşdeğerde bir onur da olmasa gerek. Ama belki tanrılar ve ana-babalar için olduğu gibi, olanaklı olan yeterli.”[1]

-IX.1

 

II.   Bazı Tedirgin Edici Önermeler

A.    Eşit Olmayanlar Arasında Arkadaşlık: Erdemde Farklılıklar

"Üstünlüğe göre olan tüm dostluklarda sevecenliğin de orantılı olması gerekir: Sözgelişi daha üstün olan, sevdiğinden daha çok sevilmeli; daha yararlı da öyle…Çünkü ne zaman ki, dostluk değere uygundur, o zaman belli bir eşitlik oluşur, bu da dostluğa yakışır, böyle düşünüyoruz." (VIII.7) [2]

"Öte yandan dostlardan biri aynı kalır, öteki daha doğru olursa ve erdemce farklılık çoğalırsa dostluk korunmalı mı? Yoksa olanaksız mı? Bu durum, en çok, farklılık büyük olunca açıklık kazanıyor, sözgelişi çocukluktaki dostluklarda. Biri kafaca çocuk kalır, öteki olabildiğince güçlü bir “adam” olursa, aynı şeylerden hoşlanmayıp, aynı şeylerden haz ve acı duymadıklarına göre, nasıl dost kalabilirler?" (IX.3) [3]

B.    Eşit Olmayanlar Arasında Arkadaşlık: Tanrı ile Arkadaşlık

C.    Aristoteles’in içinde yaşadığı dünyayı anımsamaya değer

D.    Aristoteles birçok şeyi doğru idrak etmiştir

III.   Arkadaşlığın İç Doğası (9. Kitap)

A.    Arkadaşlığın İç Doğasının Önemi YA DA Arkadaşlıklar Arabalar Gibidir.

B.    Kendini Sevme Erdemi

 1. Arkadaşlık beraber yaşamayı gerektirir (12. bölüm). Kendinizle zaman geçirmeli, envanter çıkarmalısınız. İç çelişkiler varsa, onları çözün.
 2. Arkadaşlık kendini tanımayı gerektirir, arzularını, kusurlarını ve erdemlerini.
 3. Kendinize iyi davranın: kendinize bir arkadaşınıza davranacağınız gibi davranın. Kendisiyle arkadaş olan insan kendisiyle çelişmez (IX.4).[6] Kendisiyle beraber olmaktan zevk alır; yalnız olmaktan rahatsız olmaz (228). Buna karşın, kötü insanlar, kendileriyle başbaşa kalmaya dayanamazlar (IX.4).[7]  Kendini seven insan, yakından tanıdığı belirli ("sınırlı" IX.4) bir yaşamın –kendininkinin--etkinliklerinde örnek bulan iyi niteliklerden zevk alır.
 1. Aristoteles haklı olarak bencilleri yerer: "zenginlikte, onurda, bedensel hazlarda daha büyük kısmı kendine ayıranlar”ı (IX.8). [8]
 2. Uygun olan kendini sevmenin bir açıklamasını vermek daha zordur: "en güzel şeyleri, daha iyi olanları kendine ayır[anlar]” ve “özellikle güzel eylemler için çalışanlar" (IX.8)[9]

C.    İyilikseverlik Erdemi: 7. bölüm

 1. Kişinin faydalı olduğu kişiler sanat eserleridir: "Bu, sanatçılarda da böyle olmuştur; sanatçı kendi eserini, eser canlı olsaydı onun tarafından sevileceğinden çok sever... İyilikseverlerinki de buna benziyor; görülen iyilik onların eseri. İmdi bunlar eserin yapıcısını sevdiğinden daha çok onu seviyor." (IX.7)[10]
 2. Diğerlerine faydalı olmak asil bir eylemdir; asalet zevk verir.

 

IV.   Aristoteles Üzerine Bazı Son Sözler

A.      Görüşünün Ana Hatları

B.     Aristoteles’in görüşünü göz ardı etmememiz için Dört Neden

V.   Thomas Aquinas’a Giriş

A.   Münazara Yöntemi

B.   Pratik Ayrıntılar

 1. Kendi görüşünü savunmadan önce zıttını düşünmek için “itirazlar” adı verilen 3 (ya da daha fazla) neden ileri sürer. 
 2. Sonra kendisiyle aynı fikirde olan (St. Paul ya da St. Augustine gibi) bir otorite ileri sürer.
 3. Sonra “Benim yanıtım” diye başlayarak kendi görüşünü savunur.
 4. Son olarak, itirazları çürütür.

 [1] Türkçe’ye çeviren: Saffet Babür, Kebikeç Yayınları, Ankara 2005; 1164b.

[2] A.g.e., 1158b20-30.

[3] A.g.e., 1165b20-25.

[4] A.g.e. 1159a5.

[5] Kitabı Mukaddes Eski ve Yeni Ahit, Kitabı Mukaddes Şirketi, İstanbul 2006.

[6] Türkçe’ye çeviren: Saffet Babür, Kebikeç Yayınları, Ankara 2005; 1166a10.

[7] 1166b10.

[8] 1168b15

[9] 1168b25 ve 1169a5.

[10] 1167b30-1168a.