Final Exam

 

I. Kısım: Kısa Cevap Soruları

Lütfen 50 ya da daha az kelimede tanımlayın ya da açıklayınız. Her cevap yedi puan değerindedir.

  1. Ebedi Yasa
  2. İlahi Yasa
  3. Doğal Yasa (Hobbes değil, Aquinas)
  4. Kartezyen ikicilik
  5. Descartes’ın ontolojik argümanını serimleyin. Argümanı değerlendirmeniz gerekemz; sadece öncülleri ve çıkarımı aktarın.
  6. Descartes'ın "şeytani deha”sı
  7. Hobbes neden egemen güçlerin bölünmemesi gerektiğini düşünür?

II. Kısım: Kompozisyon Soruları

Lütfen aşağıdaki kompozisyon sorularından ikisini ve yalnızca ikisini yanıtlayınız. Lütfen yanıtladığınız soruların numaralarını ilk mavi defterinizin önüne yazınız. Her cevap 25 puan değerindedir.

  1. Descartes'ın Meditasyonlarını yakından okuyanlar, sıklıkla, onun bütün insan bilgisini temellendirme iddiasının, argümanındaki bir kısır döngü nedeni ile geçersiz hale geldiğini öne sürerler. Meditasyonları kendi okumanıza ve sınıfta söylenenlere dayanarak, Descartes’ın argümanının nerede döngüselliğe kapıldığını ve bunun nasıl onun projesinin çökmesine yol açtığını gösterin.
  2. Hobbes’un, doğa durumunda hangi koşulların hüküm süreceğini düşündüğünü ve neden orada onların hüküm süreceğini elinizden geldiğince açık bir şekilde anlatın. Sonra, Hobbes’un doğa durumundaki insanların bu koşullardan uzaklaşmak için ne yapacaklarını düşündüğünü açıklayın. Daha sonra, Hobbes’un, zamanının İngilteresindeki, bir doğa durumuna dönüşe yol açabileceğini düşündüğü koşulları ve onun doğa durumu tartışmasının ne çözüm içerdiğini açıklayın. Son olarak, kendi zamanımızda mutlak hakimiyetin gerekli olduğunu düşünüp düşünmediğinizi ve nedenini belirtin.
  3. Thomas Hobbes ve Büyük Engizisyoncu’nun birçok ortak yönü var gibi görünmektedir. İkisi de iç açıcı olmayan bir insan doğası görüşüne sahipmiş gibi görünür, ikisi de güçlü ve demokratik olmayan kurumları savunur ve ikisi de dinin, yönetenlerin yönetilenleri sakinleştirmek için kullanabilecekleri güçlü bir araç olduğunu düşünür. Elinizden geldiğince açık bir şekilde, Hobbes’un ve Engizisyoncu'nun, insan doğası, insanların altında yaşamaya uygun olduğu kurumlar ve böylesi kurumlarda dinin yeri üzerine görüşlerini açıklayın.Bunu yaparken, ikisi arasındaki anlamlı benzerlikleri ve farklılıkları gösterin. Son olarak, ikisinden birini ya da her ikisini de bu üç konuda haklı bulup bulmadığınızı, birinin ya da her ikisinin de nerede yanıldığını düşündüğünüzü, cevaplarınızı desteklediğinizden emin olarak, belirtin.