Dönem Ortası Sınavı

 

Birinci Kısım – Kısa Cevaplar

  1. Lütfen Aristoteles hakkında, yaşadığı yüzyıl ve yeri dahil ettiğinizden emin olarak, biyografik bilgiler ve Platon’dan ayrıldığı felsefi temelleri aktarın.
  2. Lütfen Aquinas hakkında, yaşadığı yüzyıl ve yeri dahil ettiğinizden emin olarak, biyografik bilgiler ve Katolik düşünce tarihinde önemini aktarın. 
  3. Lütfen “madde,” “biçim,” “öz,” “ilinek” ve “asıl ilinek” terimlerini, bir insanı örnek olarak kullanarak, açıklayın.

İkinci Kısım – Kompozisyon Soruları

Lütfen aşağıdaki üç kompozisyon sorusundan ikisini yanıtlayınız:

  1. Devlet’in temelinde yatan üç büyük benzetmeyi sergileyin: bölünmüş çizgi benzetmesi, güneş benzetmesi ve Mağara benzetmesi. Üçü arasındaki mantıksal ilişkileri gösterdiğinizden emin olarak, her biri ile Platon’un ne iletmeye çalıştığını açıklayın.
  2. Yunan edebiyatının en önemli eserlerinden biri tarihçi Thukydides’in Peloponnesos Savaşı’dır. Thukydides’e göre, bir noktada Atinalı liderlerden biri aşağıdakini içeren bir konuşma yapar: 

…bir devletin iyi ama hiç bir etkililiği olmayan yasaları olmaktansa, kötü ama sarsılmaz yasaları olması daha iyidir; ölçülü ve istikrarlı bir bilgisizlik, ölçüsüz ve kararsız bir bilgiden daha iyidir. Orta zekalı insanlardan oluşan bir hükümet, genellikle üstün zekalı insanlardan oluşan bir hükümete tercih edilmelidir. Üstün zekalı insanlar, yasalardan daha bilge görünmek isteyip sürekli olarak her öneriyi siyasi tartışma konusu ederler. Yeteneklerini göstermek için bundan iyi fırsat olmadığını düşünürler. İşte devletler, mahveden şey özellikle budur. Orta zekalılar ise tersine zekalarına güvenmez, yasalardan daha bilgili olduklarını sanmazlar. Güzel konuşan bir söylevcinin sözlerini eleştirmeyi beceremediklerinden, kürsü rakipleri olmaktan çok haksever yargıçlardır ve çoğunlukla devleti daha iyi yönetirler. Bizim yapmamız gereken şey de bu: konuşma yeteneğimizi ve zekamızı ortaya koymağa yarayan tartışmalardan vazgeçip, siz halka gerçek düşüncelerimize karşı öğütler vermekten kaçınmalıyız. (Cleon, Thukydides'in Peloponnesos Savaşı’nda, Kitap III, Paragraf 37,  çeviren Thomas Hobbes)[1]

Konuşmacının bu pasajda ne dediğini, neden bunun Platon’un ideal devletteki yöneticilik kavramına bir meydan okuma olabileceğini göstererek, açıkça anlatın.  Sonra Platon’un nasıl yanıt verebileceğini belirtin. Son olarak Platon’la mı yoksa konuşmacıyla mı hemfikir olduğunuzu, verdiğiniz cevabı desteklediğinizden emin olarak, belirtin.

  1. Aristoteles “erdem” ile neyi kasteder? Aristoteles’in neden iyi bir insan hayatı yaşamak için erdem kazanmanın gerekli olduğunu düşündüğünü ve neden erdemlerin” “alışkanlıkla” edinilmesi gerektiğini düşündüğünü açıklayın.

 

BOL ŞANS![1] Türkçe çeviri: Tanju Gökçöl, Hürriyet Yayınları, Birinci baskı, 1976—çev.