Makale Ödevi 1

 

Devlet’in Birinci Kitabını dikkatle okuyun. İki sayfayı geçmeyerek, Socrates’in Thrasymakhos’a karşı ilk argümanının yapısını sergileyin. 

 

A. Makaleyi yazmadan önce faydalı bulabileceğiniz bazı ipuçları:

  1. Verilen malzemeyi birkaç kere, ilerlerken ana hatlarını çıkararak, okuyun.
  2. Yazacağınız makalenin ana hatlarını çıkarın.
  3. Makalenin bir ilk taslağını yazın.

B. Makaleyi yazarken faydalı bulabileceğiniz bazı ipuçları:

  1. Daha önce ne olduğuna değinerek argümanı bir bağlama oturtabilirsiniz.
  2. Sokrates’in hangi sava karşı tartıştığını açıkça belirtin. 
  3. Socrates’in o tezi çürütmesinin neden anlamlı olduğunu ya da olacağını açıkça belirtin.
  4. Socrates’in o teze karşı argümanının nasıl ilerlediğini belirtin. Sadece Socrates’in söylediklerini başka kelimelerle açıklamakla kalmamanız önemlidir. Onun yerine, onun argümanını, mantıksal yapısını gerçekten anladığınızı gösterecek bir şekilde sunun. Bazı iddiaların nasıl onlardan önce gelen iddiaların sonucu olduğunu anladığınızı gösterin.
  5. Socrates’in savunduğu tezin, eğer böyle bir tez varsa, hangisi olduğunu açıkça belirtin.

Makaleleriniz düzgün bir şekilde bilgisayarda yazılmış, kelime-işlemciden geçirilmiş ve düzeltilmiş olmalıdır.  Düzletilmiş olduğu, makalenin yazım, gramer ve noktalama ölçütlerine uygunluğundan belli olmalı.