Ders İzlencesi

Derslere göre konuların dökümü aşağıdaki takvimdedir.

İçerik
Bu ders, hesaplanabilirlik kuramına bir girişle başlayıp, onun en tanınmış vargısının, yani Kurt Gödel'in şunu söyleyen teoreminin ayrıntılı bir incelemesiyle ilerlemektedir: aritmetik doğruları ispatlarken dayanılacak bir aksiyomlar temeli olarak öne sürebileceğimiz her doğru aritmetik cümleler sistemi için, bu sistemin sonucu olmasa bile doğru olduğunu bilebileceğimiz aritmetik cümleler vardır. Yaygın olarak da paylaşılan şahsi görüşüme göre bu, bütün bir mantık tarihindeki en önemli tek vargıdır; önemi, yalnızca kendi kendinden değil, ama aynı zamanda ispatında kullanılan tekniğin çok sayıdaki uygulamalarından kaynaklanır. Bazılarını ele alacağımız bu uygulamalar arasında şunlar da bulunuyor: Church’ün, yüklemler dizgesinde bir tamdeyimin hangi durumlarda geçerli olduğuna karar verecek bir algoritma bulunmadığını söyleyen teoremi; Tarski’nin, bir dilin doğru cümlelerinin kümesinin, o dilde tanımlanabilir olmadığını söyleyen teoremi; ve Gödel’in, hiçbir tutarlı aksiyomlar sisteminin kendi tutarlılığını ispat edemeyeceğini söyleyen ikinci eksiklik teoremi.

Takvim

DERS NUMARALARI KONULAR ÖNEMLİ TARİHLER
1 Neden Hesaplanabilirlik Çalışılmalı?  
2-3 Anahtar Hesaplanabilirlik Kavramları  
4 Aritmetik Dili  
5 Church-Turing Savı  
6 Aritmetiğin Standart Olmayan Modelleri  
7 Gödel Numaralandırması Ödev 1 son tarih
8 Robinson Aritmetiği Ödev 2 son tarih
9-10 İspatların Kodlanması  
11-12 Peano Aritmetiği Ödev 3 12. Derste gelecek
13-14 Kendine Gönderim Lemması  
15-16 Birinci Eksiklik Teoremi Ödev 4 16. Derste gelecek
17 Yorumlamalar  
18 Tarski’nin Doğruluk Kuramı Ödev 5 son tarih
19 Lucas ve Benacerraf’ın “Gödel, Mechanism, and Mind” Makaleleri  
20-21 İkinci Eksiklik Teoremi Ödev 6 21. Derste gelecek
22 Kiplik Mantığına Giriş  
23-24 İspatlanabilirlik Mantığı Ödev 7 24. Derste gelecek
25 Üs Almanın Tanımlanması Ödev 8 son tarih