Okumalar

Bu bölüm ders için verilen metinlerden ve her ders saati için belirlenen okuma listesinden oluşmaktadır.

Verilen Metin
Pojman, Louis P., ed. Classics of Philosophy. Second Edition. New York, NY: Oxford University Press, 2003. ISBN: 0195148932. Bu antoloji aşağıda belirtilen çalışmaları barındırır.

Her Dersin Okumaları

DERS NO OKUMALAR
Platon
Platon. “Sokrates'in Savunması.” Classics of Philosophy. ss. 33-47
2 Platon. “Phaidon.” Classics of Philosophy. ss. 54-85.
3 Platon “Phaidon.” Classics of Philosophy. (devam)
4 Platon “Phaidon.” Classics of Philosophy. (devam)
Aristoteles
Aristoteles. “Ruh Üzerine.” Classics of Philosophy. ss.262-7
6 Aristoteles. “Ruh Üzerine.” Classics of Philosophy. (devam)
7 Aristoteles. “Nikhomakos'a Etik.” Classics of Philosophy. ss. 290-323
8 Aristoteles. “Nikhomakos'a Etik.” Classics of Philosophy. (devam)
Descartes
Descartes, René. “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar: İlk Meditasyon.” Classics of Philosophy. ss.497-99
10 Descartes, René. “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar: İkinci Meditasyon.” Classics of Philosophy. ss. 499-503
11 Descartes, René. “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar: Üçüncü Meditasyon.” Classics of Philosophy. ss. 503-10
12 Descartes, René. “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar: Dördüncü Meditasyon.” Classics of Philosophy. ss. 510-13
13 Descartes, René. “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar: Beşinci Meditasyon.” Classics of Philosophy. ss. 513-17
14 Descartes, René. “İlk Felsefe Üzerine Meditasyonlar: Altıncı Meditasyon.” Classics of Philosophy. ss. 517-24
Hume
15 Hume, David. “İnsan Anlağı Üzerine Soruşturma.” Classics of Philosophy. ss.728-89
16 Hume, David. “İnsan Anlağı Üzerine Soruşturma.” Classics of Philosophy. (devam)
17 Hume, David. “İnsan Anlağı Üzerine Soruşturma.” Classics of Philosophy. (devam)
Kant
18 Kant, Immanuel. “Ahlakın Metafizik Temelleri.Classics of Philosophy. ss.873-913
19 Kant, Immanuel. “Ahlakın Metafizik Temelleri.Classics of Philosophy. (devam)
20 Kant, Immanuel. “Ahlakın Metafizik Temelleri.Classics of Philosophy. (devam)
Russell
21 Russell, Bertrand. “Felsefenin Problemleri” Classics of Philosophy. ss.1101-36
22 Russell, Bertrand. “Felsefenin Problemleri” Classics of Philosophy. (devam)
Sartre
23 Sartre, Jean-Paul. “Varoluşçuluk Hümanizmdir” Classics of Philosophy. ss.1220-24
24 Sartre, Jean-Paul. “Varoluşçuluk Hümanizmdir” Classics of Philosophy.  (devam)