ECON 159: OYUN TEORİSİ (Güz, 2007)

Ders İzlencesi

Profosör:
Ben Polak, Ekonomi ve İşletme Profesörü, Yale Üniversitesi

Çevirmen:
Doç. Dr. Uğur Soytaş

Açıklama:
Bu ders oyun teorisi ve stratejik düşünmeye giriş dersidir. Baskınlık, geriye dönük çıkarım, Nash dengesi, evrimsel kararlılık, taahhüt, inanılırlık, asimetrik bilgi, olumsuz seçim, ve sinyal verme gibi fikirler tartışılıp sınıf içi oyunlarda ve ekonomi, politika, filmler gibi birçok alanda uygulanır.

Kitaplar:

  • A. Dixit ve B. Nalebuff. Stratejik Düşünme, Norton 1991
  • J. Watson. Strateji: Oyun teorisine Giriş, Norton 2002.
  • P.K. Dutta. Stratejiler ve Oyunlar: Teori ve Uygulama, MIT 1999.
Koşullar:
Bu dersi kimler almalıdır?
Bu ders oyun teorisine giriştir. Temel mikroekonomi (115 veya dengi) zorunludur. Orta düzey mikro (150/2) zorunlu değildir, ama tavsiye edilir. Bu derste (çoğunlukla tek değişkenli) kalkülüs kullanacağız. Ayrıca olasılık ve beklentiler gibi konulara da değineceğiz. Bazıları bu dersi daha fazla temel edinmiş olacakları bir sonraki akademik dönemde almayı tercih edebilirler. Econ 156b dersini almış olan öğrenciler bu derse kayıt yaptırmamalıdır.

Ders Amacı ve Metodu.
Oyun teorisi stratejik durumları düşünme yoludur. Dersin bir amacı sizlere karar verme aşamasında hesaba katmanız gereken bazı stratejik düşünceleri öğretmektir. Diğer bir amaç da diğer insanların veya kurumların stratejik durumlarda nasıl davranacaklarını öngörmektir. Bu amaçların birbiriyle yakından alakalı olduğunu göreceğiz. Yeni kavramlar, metotlar ve terminoloji öğreneceğiz. Üçüncü amaç bu araçları ekonomideki ve başka yerlerdeki durumlara uygulamaktır. Ders örnekleri vurgulayacaktır. Ayrıca derste birçok oyun oynayacağız.

Çerçeve ve Okuma.
Bu dersteki okumaların çoğu Dutta’nın ilk 10 ünitesinden veya Watson’un ilk iki bölümündendir. 6 ve 7nci haftalar için bir okuma paketi olacaktır. Okumalar zorunlu değildir, ama ders materyallerine destek olacaklardır.

Notlandırma:
Problemler : 30%
Ara Sınav : 30%
Final Sınavı : 40%