CLCV 205: Antik Yunan Tarihine Giriş (Güz, 2007)

Ders İzlencesi

Profesör
Donald Kagan, Yale Üniversitesi Klasik Çağ ve Tarihi, Sterling Profesörü

Açıklama
Yunan tarihine giriş olan bu ders, Tunç Devri’nden Klasik dönemin sonuna kadar Yunan medeniyetinin politik, entelektüel ve yaratıcı başarılarını irdeler. Öğrenciler özgün kaynaklardan ve günümüzün yazarlarından okumalar yapacaklardır.

Kaynaklar
Pomeroy, Burstein, Donlan and Roberts. Ancient Greece. Oxford University Press: New York, 1999.
Kagan, Donald. "Problems in Ancient History." The Ancient Near East and Greece. 2. baskı, l. Cilt 1. Prentice-Hall: New York, 1975.
Herodotus, Herodot Tarihi.
Plutarkhos, Atina’nın Yükselişi ve Çöküşü.
Thukydides, Peloponessos Savaşı.

Ders İçin Gerekenler
Öğrenciler ders sorumluluklarını yerine getirirken iki programdan birini seçmek durumundadır:
A Planı
A Planı’nı tercih eden öğrenciler sınıfta bir yarı final, bir de final sınavı almak ile sorumludur. Ara sınav, bu tarihe kadar tüm ödev olarak verilen okumaları içerecektir. Bu programı tercih eden öğrenciler ayrıca bir de Herodotos üzerine ödev hazırlamakla sorumludur, bu ödevin 1500 kelimeyi geçmemesi gerekmektedir. Ödevin konusu öğrencilere sınıfta bildirilecektir.
B Planı
B Planı’nı seçecek öğrenciler sınıfta bir yarı final ve final sınavına girecek ve ayrıca bölümler halinde her hafta 50 dakika süreyle toplanacak gruplarda tartışmalara katılmakla sorumlu olacaklardır. Bu tartışma gruplarında öğrenciler derste işlenen konuları inceleyerek, ön plana çıkan soruları tartışabileceklerdir. B Planı’nı tercih eden öğrencilerden grupların yönlendirilmesiyle sorumlu asistana tartışma konularını kendileri sunmaları beklenmektedir. B Planı’nı seçen öğrenciler, kelime sayısı 1500’ü geçmeyecek bir ödev hazırlayacaktır, konusuna da kendi gruplarının asistanının takdiriyle kendileri karar verebilecektir.

B Planı’nın tercih edenler tüm grup toplantılarına devamlı olarak katılmak sorumluluğundadır ve her derse bir ders önceden asistan tarafından anons edilen konularda hazır olarak gelmek durumundadır. Not konusunda derslere katılım önemli bir faktör oluşturacaktır.

Notlandırma
A Planı’nı seçen öğrencilerin notu ödev, yarı final ve final sonuçlarının ortalamasıyla belirlenecektir; her üçü de bunların eşit ağırlıkta tutulacaktır.
B Planı’nı tercih edeceklerin ödev notları, yarı final ve final sonuçları %30 olarak değerlendirilecek ve grup performansları da %10 olarak değerlendirilecektir.