CLCV 205:  Antik Yunan Tarihine Giriş

19. Ders - Peleponessos Savaşı II. Bölüm

Genel Açıklama
Bu derste, Profesör Kagan Peloponessos Savaşının nedenlerine ve Thukydides’in Peloponessos Savaşı Tarihi kitabındaki olası motivasyonlar üzerinde durur. İlk konu ile ilgili olarak, Prof. Kagan Thukydides’ten ayrı düşer ve savaşın kaçınılmaz olmadığını, Atinalılar caydırıcılık, barış amaçlayan bir politika izlediğini savunuyor. Benzer şekilde, savası istemeyen bir grup Spartalının da olduğunu işaret eder. Bu nedenle, akıl yürütme tarzına bağlı olarak, savaş, önlenebilecek bir dizi etmenlere bağlı olarak patlak verdi. İkinci nokta ile ilgili olarak, Prof. Kagan Thukydides’in revizyonist bir tarihçi olduğunu savunur. Diğer bir deyişle, Thukydides ilgisiz bir tarihçi olmadığını ancak savaşın kaçınılmaz olduğunu ve Atina’da Perikles zamanında sadece isim olarak bir demokrasi olduğuna dikkat çeker. Son olarak, Profesör Kagan onun iki noktanın tartışılabilir olduğunu da kabul eder.

Okuma Ödevi
Pomeroy, Burstein, Donlan and Roberts. Ancient Greece. Oxford University Press: New York, 1999, s. 287-329

Plutarkhos, Atina’nın Yükseliği ve Çöküşü: Alkibiades

Thukydides, Peloponessos Savaşı, VI-VII. Kitap

Video:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF