HSAR 252: Roma Mimarlığı (2009 Bahar Dönemi)

Ders Programı

Öğretim Üyesi:
Prof. Diana E. E. Kleiner, Yale Üniversitesi, Sanat Tarihi Bölümü

Çevirmen:
Dr. Yaprak Eran

Tanım:
Bu ders Roma Kenti’nin ve Roma İmparatorluğu’nun mimari ve mühendislik harikalarının bir tanıtımı niteliğindedir. Konu kapsamında şehir planlama, anıt örnekleri ve duvar resimleri de dahil bunların bezemeleri ele alınmaktadır. Derslerde Roma, Pompeii ve Orta İtalya kentleri ön plana çıkmakla birlikte, bugün Kuzey İtalya, Sicilya, Fransa, İspanya, Almanya, Yunanistan, Türkiye, Hırvatistan, Ürdün, Lübnan, Libya ve Kuzey Afrika’daki diğer ülkelerin sınırları içinde kalan yerleşimler ve yapılar da incelenmektedir. Konular, büyük çoğunluğu Prof. Kleiner'in kişisel koleksiyonundan alınan 1,500’den fazla görsel malzeme eşiliğinde sunulmaktadır.

Okumalar:

  • Ward-Perkins, John B. Roman Imperial Architecture. New Haven: Yale University Press,
    1994.
  • Claridge, Amanda. Rome: An Oxford Archaeological Guide. New York: Oxford University
    Press, 1998.
Ödevler:
Bu ders kapsamında iki ara dönem, bir dönem ödevi hazırlanacaktır. Ödevler yaklaşık 8 sayfa
uzunluğunda olmalı; metne dipnot, kaynakça ve görsel materyaller eklenmelidir. Öğrencilere
ödev konusu için üç seçenek sunulmaktadır: Geleneksel araştırma; bir yapı ya da konu seçip
araştırma; bir Roma şehri tasarlama.

Puanlama:
1. Ara Sınav : 30%
2. Ara Sınav : 30%
Dönem Ödevi : 30%
Online Foruma Katılım : 10%