HSAR 252:Roma Mimarlığı

Ders 9 - Tuğladan Mermere: Augustus Roma’yı Şekillendiriyor

Genel Bakış:

Profesör Kleiner, tuğladan bir Roma’yı mermer bir Roma’ya dönüştürdüğünü iddia eden ilk imparator Augustus zamanında yaşanan değişimi anlatıyor. Bu değişim, Italya’nın kuzeybatı kıyısındaki yeni mermer yatağı Luna’nın (modern Carrara) kullanıma açılmasıyla mümkün olmuştur. Derste Roma Cumhuriyet Dönemi’nin sonlanmasına ve Principatus Dönemi’nin başlamasına genel olarak değinildikten sonra Iulius Caesar Forumu ve Augustus Forumu inceleniyor. Profesör Kleiner, Caesar'ın kutsal Venus Genetrix’in soyundan geldiğini iddia etmesine ve Augustus’un, kendi çağını Atina’nın Perikles zamanında yaşadığı altın çağla özdeşleştirmek üzere Yunan Karyatidlerini ve diğer bezeme motiflerini benimsemesine yoğunlaşıyor. Derste son olarak, Augustus’un İspanya ve Gallia’da kazandığı diplomatik başarılardan sonra Roma’ya dönüşü üzerine inşa edilen Ara Pacis Augustae Anıtı ve anıtın yeni hegemonyacı imparatorluğun Luna mermerinden bir simge haline gelmesi tartışılıyor.

Okuma ödevi:

Claridge, Amanda. Rome, s. 10-14 (tarihsel olaylar), 148-151 (Iulius Caesar Forumu), 158-161 (Augustus Forumu), 184-192 (Ara Pacis Augustae ve Horologium Augusti)
Ward-Perkins, John B. Roman Imperial Architecture, s. 21-44

Video:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF

Görsel Malzeme Kaynakları:

HSAR 252 derslerinde, Wikimedia Commons, Google Earth ve Yale University Press gibi çeşitli kaynaklardan edinilenlerin yanı sıra çoğu Profesör Kleiner’in özel koleksiyonundan alınan 1500’den fazla görsel malzeme kullanılmıştır. Bazı plan ve görüntüler bu proje için yeniden çizilmiştır. Özel teşekkürler için lütfen bakınız: Image Credits – Lecture 9 [PDF].