HSAR 252:Roma Mimarlığı

Ders 2 - Her Şey bir Kentle Başlar: Roma’nın Kuruluşu ve Italya’da Kentleşmenin Başlaması

Genel Bakış:

Profesör Kleiner, M.Ö. 8. yüzyıla tarihlenen Demir Çağındaki başlangıcından Geç Cumhuriyet Dönemi’ne kadar olan sürede Roma mimarlığının gelişiminin izlerini sürüyor. Bu derste Etrüsk ve Yunan tapınak tiplerinin bir sentezi olan geleneksel Roma tapınak mimarlığı; Roma ve çevresinin erken savunma duvarları ve bu mimariyi olanaklı kılan bir dizi teknoloji ve inşaat tekniğini anlatılıyor. Roma mimarlığının en baskın iki unsuru haline gelecek olan kemer ve beton inşaatlarının ilk uygulamalarına örnek olarak Cosa ve Ostia gibi erken Roma kolonilerin şehirciliği de konu ediliyor. Ders Roma, Cori ve Tivoli’deki tipik Geç Cumhuriyet Dönemi tapınaklarının incelenmesiyle sonlanıyor.

Okuma ödevi:

Claridge, Amanda. Rome, s. 3-11 (tarihsel olaylar), 37-43 (inşaat malzemeleri sözlüğü), 51-52 (mimari düzen ve ölçü sözlüğü), 59 (savunma sistemleri), 119 (Romulus zamanında Palatinus), 125-126 (Romulus’un Kulübesi), 237-238 (Jupiter Tapınağı OMC), 253-254 (Portunus Tapınağı), 355 (Cumhuriyet Dönemi duvarları)

Video:

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player.mp4 formatında bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.

Video Metini: PDF

Görsel Malzeme Kaynakları:

HSAR 252 derslerinde, Wikimedia Commons, Google Earth ve Yale University Press gibi çeşitli kaynaklardan edinilenlerin yanı sıra çoğu Profesör Kleiner’in özel koleksiyonundan alınan 1500’den fazla görsel malzeme kullanılmıştır. Bazı plan ve görüntüler bu proje için yeniden çizilmiştır. Özel teşekkürler için lütfen bakınız: Image Credits – Lecture 2 [PDF].